Miljökämpe i vardagen

Ibland kan miljöproblem som världen tampas med kännas övermäktiga och våra ansträngningar för fjuttiga. Det ligger kanske en viss sanning i det påståendet