Om du upplever problem såsom blod i urinen eller svårigheter att kissa kan du behöva genomgå cystoskopi undersökning. Det är en undersökning som både män och kvinnor kan genomgå och som undersöker såväl urinröret som urinblåsan. Med hjälp av undersökningen kan problem som inflammation, förträngning, cancer och stenar bli upptäckta. Ju tidigare det sker desto bättre är det för dig.

En genomgång av undersökningen

Själva undersökningen sker liggandes på rygg om du är man och i gynstol om du är kvinna. Utöver läkare finns även en sjuksköterska med när du blir undersökt. Cystoskopet förs långsamt in genom urinröret in i din urinblåsa.

Vanligtvis gör undersökningen inte ont, men ett visst obehag är vanligt att uppleva. Själva undersökningen brukar inte ta mer än fem minuter, men tid tillkommer för samtal och förberedelser. Du får ibland lämna ett urinprov innan själva undersökningen. Gelanestesi är också vanligt för att minska obehaget.

Om du upplever problem och ingen orsak hittas är det här en undersökning som kan vara till stor hjälp. Du kan ta upp det med din vårdcentral om du känner att du upplever svårigheter att kissa eller andra urinvägsrelaterade problem. På så sätt kan en diagnos enkelt fastställas.